Kwiaty

W czasie wędrówki możemy napotkać łąki pełne pięknych kwiatów. Nie należy ich jednak zrywać, ani zatrzymywać się, by je podziwiać i nimi się rozkoszować. Nie dlatego, że są pod ochroną, czy że można je uroczyć, ale nie należy tego czynić, bo trzeba mieć serce mężne i wolne od wszelkiego zła, ale i dobra, które nie jest Bogiem, a które może nas usidlić i nie pozwoli iść dalej.

Zatem, chcąc szukać i kiedyś znaleźć Boga dusza musi być mężna i odważna, nie pragnąć niczego dla siebie, ani dóbr cielesnych, ziemskich, ani duchowych.

br. Tomasz Kozioł OCD