Kongres teologów konsultorów dot. Kunegundy Siwiec OCDS

Informujemy Członkinie i Członków Diakonii Kunegundy Siwiec OCDS i wszystkich zainteresowanych procesem beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej, że 2 maja br. miał miejsce w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie Kongres Teologów Konsultorów nad Pozycją o jej cnotach i opinii świętości.

Ku radości nas wszystkich, konsultorzy, na czele z generalnym promotorem wiary, ks. prał. Alberto Rojo Mejía, stwierdzili jednogłośnie, że w Pozycji zostały zgromadzone wystarczające dowody do stwierdzenia heroiczności cnót i opinii świętości Służebnicy Bożej i uznali, że może być ona przedmiotem dalszego postępowania w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, tj. poddana ocenie kardynałów i biskupów, członków tejże Dykasterii. Jeśli ich osąd będzie także pozytywny, Ojciec Święty autoryzuje wydanie dekretu o heroiczności cnót Kunegundy. Będzie to oznaczało, że Kunegunda jest Czcigodną Służebnicą Bożą. Do jej beatyfikacji będzie jeszcze niezbędne zatwierdzenie cudu za jej przyczyną.

Przypomnijmy, że Pozycję, pod nadzorem o. Vincenzo Criscuolo OFMCap., relatorageneralnego, opracował o. Szczepan Praśkiewicz OCD, postulator diecezjalnej fazy procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej, a obecnie relator Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

Danuta Cielebon OCDS
Przewodnicząca Diakonii Kunegundy Siwiec

Wadowice, 2 maja 2023 r.