KDM 2020: dzień 2.

Karmelitańskie Dni Młodych 2020: DZIEŃ 2 (piątek)

Pierwszy pełny dzień tegorocznych KDM-ów zaczęliśmy w kościele modlitwą karmelitańską. Tematem rozważania był dzisiejsza Ewangelia: „przypowieść o siewcy”. Następnie odmówiliśmy jutrznię i udaliśmy się do Domu Pielgrzyma na śniadanie.

Kolejnym punktem była konferencja wygłoszona przez o. Marcina Fizię. Przedstawił nam duchową sylwetkę św. Teresy od Jezusa z Los Andes, która – jak się okazało – nie była od razu tak idealna, jak mogłoby się z początku wydawać. Pracę nad trudnym charakterem umożliwiła jej jednak miłość, która okazała się większa od osobistych słabości i wad. Przetrawienie przyjętych treści umożliwił „blok ciszy”, który potrwał aż do przygotowania do Mszy św. o 11:00.

Dzisiejsza Eucharystia została odprawiona z formularza o św. Teresie od Jezusa z Los Andes. Liturgiczne czytania, pieśni i homilia ogniskowały się wokół tematów miłości i pragnienia, które może zaspokoić tylko Bóg. Jego miłość jest darmowa, ale zarazem stawia wymagania: tym wymaganiem jest upodobnienie się do Chrystusa, który pokochał nas aż do oddania swojego życia.
Po Eucharystii przeszliśmy do Domu Pielgrzyma na obiad, po którym nastąpił kolejny „blok ciszy”. Zakończyła do kolejna konferencja o. Marcina – tym razem dotykająca tematu naszych zranień, fałszywych rozwiązań zorientowanych na ucieczkę od bólu oraz prawdziwym wyzwoleniu, które może przyjść tylko przez zaufanie miłości Boga, który kocha nas takich, jacy właśnie teraz jesteśmy.
Po kolacji rozpoczęliśmy wieczorne nabożeństwo. Przeszliśmy najpierw Drogę Krzyżową, której rozważania oparte były o teksty towarzyszącej nam podczas KDM-ów Świętej. Ze względu na niepewną pogodę Droga Krzyżowa odbyła się w kościele, a nie – jak było wcześniej planowane – na wzgórzu. Po jej zakończeniu wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu odmówiliśmy nieszpory. Był to ostatni punkt dzisiejszego „oficjalnego” planu, ale uczestnicy mogli w kościele adorować Jezusa aż do godziny 23.00.

Przed nami kolejny pełen wrażeń dzień. Zapraszamy do dalszego śledzenia naszych relacji!

br. Marcin Wojnicki OCD