Katedra Jana Pawła II w Awili (Hiszpania)

Katedra Jana Pawła II rozpocznie swoją działalność 23 listopada 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Studiów nad Świętą Teresa od Jezusa i św. Janem od Krzyża w Awili (CITeS).

Zainauguruje ją, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, Międzynarodowe Sympozjum pt. „Jan Paweł II w obliczu doświadczenia Boga”, traktujące o związku papieża z mistykami Zakonu Karmelitów Bosych. Sympozjum odbędzie się w dniach 23 i 24 listopada 2018 r.

Podczas oficjalnego otwarcia katedry zostanie podpisana umowa o współpracy pomiędzy Papieskim Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie (UJPII) i CITeS’em z Awili. W imieniu UPJP II podpisze ją ks. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu, a w imieniu CITeS’u, jego dyrektor, o. Francisco Javier Sancho Fermín OCD.

Obecność podczas inauguracji potwierdzili niektórzy przedstawiciele władz państwowych i kościelnych, w tym Marzenna Adamczyk, Ambasador Polski w Hiszpanii, ks. bp. Jesús García Burillos, oraz przedstawiciele Polskiego Instytuty Kultury w Madrycie.

Wśród prelegentów niniejszego sympozjum są profesorowie i specjaliści z zakresu tematu sympozjum z Polski, Hiszpanii oraz Stanów Zjednoczonych. Konferencja będzie również okazją do dyskusji nad formułą pracy powołanej do życia Katedry i nad zagadnieniami, które wyznaczą jej naukowe poszukiwania takie na przykład jak: relacje pomiędzy mistycznym doświadczeniem Boga a społeczeństwem technologicznym, wiarą a nauką, mistyką a polityką, ale również nad zagadnieniami dotyczącymi źródeł i wzorców odnowy duchowości chrześcijańskiej, czy jej roli w nowej ewangelizacji, jak również nad problematyką duchowości komunii, której krzewienie leżało na sercu św. Janowi Pawłowi II.

Ustanowienie Katedry Jana Pawła II dokonało się dzięki inicjatywie Łukasza Grützmachera, zastępcy dyrektora Polskiego Instytutu Kultury w Madrycie, który zwrócił się z taką propozycją do CITeS’u w Avila. Pod koniec czerwca tego roku, zostało zawarte wstępne porozumienie pomiędzy Papieskim Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie a Międzynarodowym Centrum Studiów nad św. Teresą do Jezusa i św. Janem od Krzyża.

Prace przygotowawcze podjęte w letnich miesiącach tego roku pozwoliły na przygotowanie programu pierwszej sesji inauguracyjno-naukowej Katedry.

Kierowaniem jednostki badawczej CITeS’u zajmie się ks. Andrzej Dobrzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.

W CITeS – „Uniwersytecie Mistyki”, podlegającym bezpośrednio pod przełożonego generalnego Zakonu Karmelitów Bosych, istnieje dziesięć różnych katedr. W ramach ich działalności podejmowany jest na poziomie akademickim wspólny dialog z innymi instytucjami oraz badania interdyscyplinarne nad mistycznym doświadczeniem Boga a także mistyką w ogólności.

www.mistica.es