Karmelitańskie Misje cz.1 – WSTĘP

o. Paweł Porwit OCD

Odważna wiara młodego Kościoła w Afryce, który dziś spłaca zaciągnięty niegdyś dług. Kościół, który jeszcze tak nie dawno przyjmował misjonarzy, dzisiaj rodzi świętych, hojnie posyła kapłanów do innych krajów i na inne kontynenty, umacnia Kościół powszechny licznymi powołaniami.