Karmelitańskie Dni Młodych: „Żyj naPrawdę!”

Zeszłoroczny KDM – „Bosko uzbrojeni” – już za nami. Ostatnią „Szkołą duchowości” organizowaną w Domu rekolekcyjnym Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej zakończył się również cały rok formacyjny.

W zeszłorocznym toku formacji rozważaliśmy, w jakie elementy zbroi Bożej, o których pisze św. Paweł (por. Ef 6,13-18) możemy się oblec, aby w pełni wykorzystać potencjał, którym zostaliśmy obdarowani. W tym roku zapraszamy młodych do 35. roku życia na kolejne Karmelitańskie Dni Młodych „Żyj naPrawdę!”. Będziemy rozważać słowa Jezusa, w których przedstawia nam siebie jako Drogę, Prawdę, Bramę i Życie. Na tej drodze – jak co roku – będzie nam towarzyszyła Maryja, która szła po drogach swojego życia razem z Jezusem. Wytrwała z Nim również pod krzyżem, a teraz króluje w niebie. Naszą przewodniczką będzie również św. Teresa Benedykta od Krzyża, która po długich poszukiwaniach odkryła Prawdę i za Nią całkowicie poszła.

W związku z tym główną sceną z życia Maryi, którą będziemy w tym roku kontemplować jest jej trwanie pod krzyżem Jezusa. Również św. Edyta poprzez swoje męczeństwo dała świadectwo, że wybierając Jezusa jako swojego Pana, otrzymujemy od Niego siłę i moc do trwania przy Bogu również w czasie próby.

Ja jestem Drogą (J 14,6)

Pierwszą dzień poświęcimy historii życia. Historii, w której jest i czynnie uczestniczy Bóg. Historia życia naszych świadków: Maryi i św. Edyty Stein jednoznacznie pokazuje, że Bóg naprawdę jest we wszystkich wydarzeniach. Również w tych trudnych, pełnych bólu i cierpienia. Każdy z uczestników zmierzy się ze swoją historią życia, by odkryć i dotknąć kluczowych jej momentów – wydarzeń oraz osób. Zarówno tych, które wspomina jako dobre, jak również tych, które są dla niego trudne i bolesne.

Ja jestem Prawdą (J 14,6)

Kolejny dzień będzie dotykał tożsamości – czyli odpowiedzi na pytanie: Kim jestem? Zarówno Jezus, jak również Maryja i Edyta Stein mieli ogromną świadomość tego, kim są. Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, ponieważ sam Bóg nie patrzy na nas z perspektywy pytania o to jaki jesteś, czy co robisz, ale właśnie tego kim jesteś.

Ja jestem Bramą (J 10,9)

Kolejny dzień będzie próbą przedstawienia tego, co dzieje się z osobą, która postanowiła wybrać Jezusa i przejść przez Niego jak przez bramę do prawdziwej relacji z Ojcem. Odkrycie prawdy o byciu dzieckiem Boga – najgłębszej tożsamości – zaprowadzi nas do możliwości podjęcia wyboru wejścia jeszcze raz, w sposób bardzo świadomy, w rzeczywistość chrztu.

Sobotnia adoracja będzie kulminacyjnym momentem KDM. W czasie jej trwania każdy z uczestników będzie mógł przejść przez bramę i złożyć pod krzyżem z Najświętszym Sakramentem kartkę/symbol tego kim jest. Jednocześnie otrzyma symbol spotkania, w którym niejako odkryje i przyjmie to, że sam Jezus jest jedyną Bramą prowadzącą do Życia. Symbolika całego spotkania jest taka, że tylko odkrywając prawdę tego kim jestem mogę przejść przez Bramę i żyć naprawdę – to znaczy żyć miłością, którą Jezus nam ofiaruje.

Ja jestem Życiem (J 14,6)

Ostatni dzień poświęcony będzie życiu w miłości. Jakie skutki przyjęcia daru zbawienia w człowieku ono zostawia? W jaki sposób wykorzystywać konkretne owoce bycia z Bogiem w naszej codzienności, by było w nim coraz więcej miłości bliźniego? Niedzielna Eucharystia, która jest szczególnym momentem uczczenia Chrystusowego zmartwychwstania będzie momentem rozesłania, by uczestnicy uwierzyli, że faktycznie z Niej mogą czerpać siłę do codzienności – do życia pełnią miłości; by miłość objawiała się w ich czynach – ale jednocześnie by pamiętali, że ta miłość ofiarowana jest im nie za to jacy są, ale z tego powodu Kim są.

Zapraszamy wszystkich serdecznie!