Karmelitańskie Dni Duchowości

D741FBC0-A546-40F5-B32A-C91D3E28558D
Zapraszamy do udziału w XXIII Dniach Duchowości, organizowanych przez Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie.

PROGRAM

12 maja – czwartek
Godzina 17.00
Powitanie – o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD – KID, UPJP2
Słowo wstępne – o. Piotr Jackowski OCD – Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

Współczesne trudności modlitewne – ks. prof. dr hab. Marek Tatar – UKSW (30 min.)

Modlitwa Kościoła – s. prof. dr hab. Adelajda Sielepin CHR (30 min.)

PRZERWA

Godzina 18.30

Rola cnót teologalnych na modlitwie – o. dr Andrzej Ruszała OCD (30 min.)

Modlitwa Ojcze nasz w ujęciu św. Teresy od Jezusa – o. dr hab. Marian Zawada OCD (30 min.)

Modlitwa a grzech – o. dr Paweł Urbańczyk OCD (15 min.)

13 maja – piątek

Godzina 17.00

Modlitwa biblijna – o. dr Piotr Nyk OCD (30 min.)

Modlitwa zwyczajna a modlitwa mistyczna – o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD – KID, UPJP2 (30 min.)

Obecność Boga na modlitwie – ks. dr hab. Marcin Godawa (15 min.)

PRZERWA

Godzina 18.30

Modlitwa siedmiu mieszkań – o. dr Jerzy Nawojowski OCD (30 min.)

Terezjańska pedagogia modlitwy – s. dr Lidia Wrona CM (30 min.)

Rola zawierzenia Bogu na modlitwie – o. dr Piotr Zerzucha OCD (15 min.)

Podsumowanie – o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD – KID, UPJP2