Karmelitański świadek wiary

Śp. o. Wilfrid Stinissen (1927 – 2013) był z pochodzenia Belgiem. Jednak ponad czterdzieści ostatnich lat życia spędził w Szwecji w niewielkim klasztorze karmelitańskim na południu tego kraju. Od lat osiemdziesiątych XX w. datuje się czas jego twórczej aktywności. Napisał i wydał około dwudziestu książek. Były one bestsellerami zarówno w Skandynawii, jak i wszędzie tam gdzie zostały przetłumaczone na inne języki. Możemy być wdzięczni tłumaczce jego książek na język polski – pani Justynie Iwaszkiewicz – bowiem dzięki niej o. Wilfrid wpisał się bardzo mocno w krajobraz duchowy naszej ojczyzny. Oto próba jasnego, prostego stylu o. Stinissena:

„Mistrz Eckhart pisał: <Człowieka nie może zadowolić pomyślany Bóg, ponieważ kiedy myśl przeminie, to przeminie i taki Bóg. Natomiast mamy mieć rzeczywistego Boga, który jest ponad wszelką ludzką myślą>. Bóg przychodzi do mnie w rzeczywistości. To rzeczywistość niesie Boga, jest Jego sakramentem. Imię, które Bóg przydaje sobie samemu: <Jestem> (Wj 3,14), łączy Go z rzeczywistością. Bóg nie istnieje w moich snach czy wyobrażeniach, lecz tylko w rzeczywistości.” Droga do prawdy.

Te słowa szwedzkiego karmelity są świadectwem głębokiej wiary w Boga który JEST. A dowodem tego są wszystkie otaczające nas istnienia – kwitnąca magnolia, śpiewający skowronek, wyniosłe szczyty gór i bezbrzeżna dal morza… Patrząc na kosmos wpadamy w zachwyt. Tajemnica Boga odsłania przed nami odrobinę prawdy o sensie bycia stworzeniami Jedynego. Gdy w nadchodzącym czasie wakacji wyruszymy w podróże pamiętajmy, by wszystko cokolwiek zobaczymy traktować jako znak bliskości Tego który JEST.

o. Bartłomiej Józef Kucharski OCD

Strefa OJCA WILFRIDA STINISSENA – kliknij i zobacz