„Karmelitański” cud rozmnożenia konsekrowanych hostii

Na stronie internetowej Postulacji Generalnej Karmelitów Bosych został umieszczony Dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, zatwierdzający dochodzenie diecezjalne dotyczące domniemanego cudu eucharystycznego do kanonizacji bł. Marii Kandydy od Eucharystii (1884-1949), długoletniej przeoryszy klasztoru karmelitanek bosych w Raguzie na Sycylii, beatyfikowanej przez św. Jana Pawła II w 2004 r. Żywiła ona szczególne nabożeństwo do Jezusa Eucharystycznego i jest autorką poczytnych rozważań eucharystycznych, zatytułowanych „Colloqui Eucaristici”.


Faktograficzny opis domniemanego cudu przedstawia się następująco: w dniu 15 stycznia 2007 r., aby odprawić Mszę św. w klasztorze karmelitanek bosych w Raguzie, zamiast któregoś z karmelitów bosych, kapelanów klasztoru, przybył jeden z kapłanów ze wspólnoty Sługi Bożego Divo Barsotti z grupą wiernych zaprzyjaźnionych ze wspomnianą wspólnotą. Siostry wiedziały, że Eucharystii będzie przewodniczył tenże kapłan, ale nie zostały poinformowane o tym, że przybędą wraz z nim zaproszone osoby.

Siostra zakrystianka planowała przygotować nową puszkę komunikantów do konsekracji na dzień 16 stycznia – rocznicę urodzin bł. Marii Kandydy, tym bardziej, że wraz z przeoryszą klasztoru upewniła się wieczorem 14 stycznia, że w puszce znajdującej się w tabernakulum było około dwudziestu konsekrowanych hostii. Dlatego dodała tylko cztery komunikanty do konsekracji na patenę celebransa, w przekonaniu, że wystarczą one dla wiernych, gdyż najwyżej tyle osób przychodziło do kaplicy klasztornej na Mszę św. w dni powszednie Tymczasem nazajutrz, zauważywszy z chóru zakonnego, że liczba wiernych przybyłych na Mszę św. znacznie przewyższyła tę spotykaną codziennie, wraz z przeoryszą modliły się do bł. Marii Kandydy, aby wyprosiła cud, by nikomu nie zbrakło Komunii św. W tej intencji modlił się też nadzwyczajny szafarz Eucharystii, 57-letni mężczyzna, który przed rozdawaniem Komunii św. zauważył, że w puszce nie ma wystarczającej liczby hostii.

Domniemany cud polega na tym, że pomimo, iż do dyspozycji posiadano mniej niż trzydzieści konsekrowanych hostii, do Komunii św. przystąpiło ponad czterdzieści osób, i pozostało jeszcze kilkadziesiąt komunikantów. O domniemanym cudzie eucharystycznym przeprowadzono kanoniczny proces diecezjalny i 16 grudnia 2020 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret o jego ważności. Tenże domniemany cud jest obecnie przedmiotem badań Stolicy Apostolskiej, zmierzających do zatwierdzenia go do kanonizacji bł. Marii Kandydy od Eucharystii.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

za: www.postocd.org