Karmel w sercu Warmii – jubileuszowy album

Album “Karmel w sercu Warmii” jest publikacją wydaną na 25 lecie istnienia klasztoru karmelitanek bosych pw. Trójcy Przenajświętszej i Bożej Rodzicielki Maryi w Spręcowie. Jak czytamy we wstępie, album przedstawia “ciąg wydarzeń, miejsc i ludzkich twarzy wpisanych w historię naszego domu. Niektóre z tych osób są już po drugiej stronie… wszyscy jednak stanowią dla nas część wspólnoty, którą wspominamy z szacunkiem i wdzięcznością.

Album nie wyczerpuje faktów, nie zawiera ścisłego opisu historii osób i zdarzeń. Jest to przede wszystkim opowieść o “narodzie wybranym”, który pragnie dojść do swojej “ziemi obiecanej”. Jest to świadectwo Bożej wierności wobec nas, karmelitanek bosych ze Spręcowa, które pielgrzymujemy na szczyt Góry, którą jest Chrystus.

Napisałyśmy go po to, by nie zapomnieć wielkich dzieł Bożych w naszym życiu oraz, aby zaprosić wszystkich do wdzięczności za tak “wielkie dary”.