Kanonizacja bł. Tytusa Brandsmy OCarm.

Już jutro, 15 maja 2022 r. podczas ceremonii na Placu św. Piotra w Rzymie, Papież Franciszek kanonizuje błogosławionego Tytusa Brandsmę.

Tytus Brandsma był kapłanem, karmelitą, profesorem uniwersytetu, pisarzem, ekumenistą, cenionym w Holandii wykładowcą i dziennikarzem. Został aresztowany 19 stycznia 1942 roku za wystąpienia przeciwko reżimowi nazistowskiemu i starania na rzecz utrzymania linii światopoglądowej holenderskich dzienników katolickich w zgodzie z nauczaniem Kościoła na temat nazizmu. W tamtym okresie reżim nazistowski okupował Holandię, ojczyznę ojca Brandsmy, i próbował zaszczepić Holendrom nazistowskie dogmaty. Ojciec Tytus został ostatecznie zamordowany w obozie koncentracyjnym w Dachau 26 lipca 1942 roku.

„Jest to wiadomość, której oczekiwaliśmy od pewnego czasu i która nadchodzi w konsekwencji uznania przez Kościół świętości i świadectwa Tytusa Brandsmy”, powiedział o. Míceál O’Neill O.Carm., przełożony generalny Zakonu Karmelitów. „Nie bez znaczenia jest fakt, że uroczystość tę celebrujemy w momencie, w którym prawda i uczciwość są narażone na szwank z powodu wielkich konfliktów zagrażających obecnie światowemu pokojowi”.

Jako nauczyciel, wykładowca i dziennikarz, o. Brandsma był człowiekiem znanym w Holandii i nie zawahał się przed wystąpieniem przeciwko filozofii nazistowskiej w swoich wykładach i w swoich wystąpieniach zarówno przed jak i w czasie trwania drugiej wojny światowej. Jako asystent kościelny Związku dziennikarzy katolickich odwiedzał w imieniu biskupów wydawców katolickich w całym kraju, aby dodawać im odwagi, by nie publikowali propagandy nazistowskiej. Jako przewodniczący Związku Szkół Katolickich zabiegał o to, by nie respektowano nazistowskiego nakazu wydalania ze szkół dzieci żydowskich i ignorując to polecenie w szkołach karmelitańskich. Protestował nadal, gdy rząd obniżył wynagrodzenia nauczycieli o 40%.

Jego opinie na temat nazizmu były dobrze znane w Holandii i wewnątrz nazistowskiego przywództwa, tak że nazwano go „niebezpiecznym braciszkiem”.

Dla dziennikarzy katolickich stał się wzorem powołania dziennikarskiego, etycznego światopoglądu i zaangażowania w obronie prawdy. Z tego powodu w roku 1988 Międzynarodowy Katolicki Związek Dziennikarzy ustanowił Nagrodę Tytusa Brandsmy, którą przyznaje się co trzy lata dziennikarzom lub organizacjom wyróżniającym się zaangażowaniem na rzecz poszukiwania prawdy.

Tytus Brandsma otrzymał w swoim życiu wiele wyróżnień, między innymi nominację na rektora Uniwersytetu katolickiego w Nijmegen oraz order Lwa Niderlandzkiego z rąk królowej Wilhelminy za swoją działalność na rzecz bliźnich.

Po śmierci ojca Tytusa wielu świadków, także ateistów lub niekatolików, poświadczało, że podtrzymywał on nadzieję wśród ludzi wszystkich wyznań także wśród najczarniejszej nocy obozów koncentracyjnych. Wśród wielu poruszających świadectw mówiących o jego wzorcowym chrześcijańskim zachowaniu w obozach koncentracyjnych znajduje się także świadectwo pewnego pastora protestanckiego: „Mogę zaświadczyć, że Tytus Brandsma był dzieckiem Bożym dzięki łasce Jezusa Chrystusa”. Inni mówią o ogólnym szacunku i miłości, jaką wzbudzał swoim łagodnym i przyjaznym sposobem bycia: „Nie znał nienawiści czy niechęci ani niecierpliwości czy surowości”.

Diecezjalny proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Tytusa Brandsmy rozpoczął się w diecezji Den Bosch w Holandii w 1952 roku: był to pierwszy proces męczennika narodowego socjalizmu. 3 listopada 1985 roku św. Jan Paweł II ogłosił ojca Tytusa Brandsmę błogosławionym jako męczennika za wiarę.

W lipcu 2016 roku rozpoczęło się w diecezji Palm Beach na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych, diecezjalne dochodzenie w sprawie domniemanego cudu uzyskanego za wstawiennictwem błogosławionego, to jest uzdrowienia ojca Michaela Driscolla O.Carm. z czerniaka złośliwego z przerzutami. W listopadzie 2020 roku komisja lekarska powołana przez Kongregację do spraw świętych uznała naukową niewytłumaczalność uzdrowienia z raka ojca Discrolla. Uzdrowienie przypisuje się wstawiennictwu błogosławionego Tytusa Brandsmy. 25 maja 2021 roku na posiedzeniu teologów uznano cud. Identyczną opinię wydała kongregacja kardynałów i biskupów na sesji zwyczajnej w dniu 9 listopada 2021 roku.

Wreszcie, 25 listopada 2021 roku, papież Franciszek zezwolił Kongregacji do spraw świętych promulgować dekret dotyczący cudu przypisywanego wstawiennictwu błogosławionego Tytusa Brandsmy otwierając w ten sposób drogę do jego kanonizacji.

4 marca 2022 r. podczas konsystorza publicznego zwyczajnego papież Franciszek potwierdził opinię kardynałów i biskupów ogłaszając datę kanonizacji błogosławionego Tytusa.