Jubileusz Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Dnia 31 grudnia 2016 r. w Sosnowcu siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus dziękowały Bogu za 95 lat istnienia swojego Zgromadzenia. W tym jubileuszu wzięło udział ok. 120 sióstr z całej Polski wraz z Zarządem Generalnym Zgromadzenia oraz siostrami przełożonymi trzech prowincji. Nie zabrakło także najmłodszych sióstr: postulantek oraz nowicjuszek wraz z siostrami mistrzyniami.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ks. Bp. Grzegorz Kaszak, Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej wraz z celebransami: o. Grzegorzem Firsztem OCD i ks. Przemysławem Szotem. Oprawę muzyczną przygotował i uświetnił Chór Katedralny “LUTNIA” w Sosnowcu pod dyrekcją Ryszarda Młyńczaka.

W homilii ks. Biskup przywołał fragmenty z Dzienniczka św. Faustyny, mówiące o życiu konsekrowanym i podkreślił wartość takiej formy życia dla całego Kościoła.

„Zakon to jest droga do Pana Jezusa wyznaczona dla niektórych, która prowadzi do szczęścia, która prowadzi do Nieba. I z tej drogi nie wolno zrezygnować, nawet wtedy, kiedy są trudności, kiedy są wątpliwości. Trzeba nią iść dla swojego dobra i dla dobra innych. Życie zakonne jest nam bardzo potrzebne – całemu światu – i o tym też dał znać Pan Jezus siostrze Faustynie”.

„Wy drogie, kochane Siostry jesteście skarbem, skarbem dla tego świata. Biada ludzkości, jeżeli braknie zakonów. Niezależnie od tego, co ten świat będzie mówił, jak będzie Was osądzał, wiedzcie o tym, bądźcie głęboko przekonane, że ten sposób Waszego życia jest potrzebny, nawet, jeżeli świat tego nie rozumie”.

„Ileż tego dobra spłynęło także na tę ziemię przez Waszą posługę drogie, kochane Siostry. Trzeba wspomnieć tutaj początki, cofnąć się 95 lat do tego Sosnowca. Jaka tu była bieda i ta moralna i ta materialna. I Siostry – trzeba to dzisiaj powiedzieć – nie pracowały, one harowały (…) to jest to bogactwo materialne, a cóż powiedzieć o tym duchowym? O tym nauczaniu, które trwa do dziś (…) a Wasza obecność, nawet na ulicach miasta, dla ilu jest wyrzutem sumienia. Różnie może człowiek zareaguje na widok Waszego habitu. Ilu się zastanowi? Ilu będzie uratowanych dzięki Waszej obecności, dzięki Waszej modlitwie. (…) Za to dobro, które czynicie, bardzo, ale to bardzo, z całego serca dziękuję”.

Po Mszy św. ks. Biskup uroczyście poświęcił i otworzył Muzeum Domu Macierzystego, przecinając wstęgę wraz z Matką Generalną Błażeją Stefańską CSCIJ oraz s. Samuelą Lach CSCIJ. Następnie goście zostali zaproszenia do auli multimedialnej, gdzie odbyła się premiera filmu o Czcig. Sł. Bożej Matce Teresie Kierocińskiej pt. “Ona nigdy nie była sama”. Reżyser filmu Krzysztof Miller wprowadził zebranych w tematykę filmu.

Całość programu jubileuszu ubogacił także koncert Scholi Jezusowe Promyki z Ksawerowa pod batutą s. Etieny Zalewskiej CSCIJ.

Goście zwiedzili również Muzeum Domu Macierzystego.

Zapraszamy do obejrzenia Muzeum na stronie: http://www.karmelitanki.pl/domgeneralny/muzeum/

siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus z Sosnowca