Jedynie Bóg Ci wystarczy

Nie myśl wcale o tym, kto jest z tobą, a kto przeciw tobie, staraj się tylko przypodobać Bogu. Błagaj Go, by się działa zawsze Jego wola. Kochaj Go nad wszystko, bo On tego godzien. s. 154

Najkrócej, najszybciej i najbezpieczniej. Takimi określeniami można określić drogę do Boga, na jaką zaprasza nas św. Jan od Krzyża. Żeby dojść do celu trzeba być zdecydowanym: nie tylko „proś”, ale „błagaj”, aby się spełniło to wszystko, czego Bóg dla nas pragnie.

A my wciąż zdajemy się opóźniać w drodze i komplikować sobie życie. Bardzo byśmy chcieli, aby być „kimś” w oczach innych, żeby każdy był dla nas dobry i życzliwy. Ale rzeczywistość potrafi nas bardzo szybko rozczarować. I zaczynamy wtedy tracić czas, siły i energię na rozpamiętywanie: Jak on tak mógł postąpić przeciwko mnie? Dlaczego on nie jest dla mnie taki, jaki powinien być? I czasem nawet próbujemy zdobywać uznanie takich osób i starać się „kupować” ich miłość. Ale często na próżno.

Św. Jan od Krzyża przychodzi z radą: nie myśl o tym. Jeżeli będziesz się starał przypodobać tylko Bogu, nie będzie cię już to tak bardzo uwierać. Jedynie Bóg jest w stanie kochać Cię „do końca” i nikt nie napełni Cię głębią miłości jakiej pragniesz, tylko On sam. Jeżeli prawdziwie uwierzymy w Jego Miłość, której nie musi towarzyszyć uczucie, to wtedy inaczej spojrzymy na naszych bliźnich, co do których mamy często niebywałe wymagania. I zaczniemy ich naprawdę kochać, ze względu na Niego.

br. Michał Maria od Miłości Bożej