Jedność z Bogiem odstrasza szatana

„Duszy zjednoczonej z Bogiem lęka się szatan jak samego Boga”. S 125

Trójca Święta stworzyła z Miłości Ciebie i mnie na Swój obraz i podobieństwo, o tym powinniśmy codziennie pamiętać. Szatan wie dobrze, że Bóg nieskończenie umiłował człowieka, a także, że uczyni dla człowieka wszystko, aby ten mógł na zawsze przebywać w Królestwie Bożym. W Królestwie, do którego nie ma dostępu szatan. Zostaliśmy stworzeni jedynie do tego, aby na wieczność przebywać z Bogiem w doskonałości, harmonii, pełni i miłości. Jedynie zła wola człowieka daje okazję szatanowi, aby ten mógł zwieść nas z drogi prowadzącej do zbawienia.

Przez to, że Bóg pozwolił, aby Jezus Chrystus stał się Człowiekiem, Bóg umiłował nas jeszcze bardziej w Swoim Synu. Gdy wejdziemy z Bogiem w miłosną relację, to nabywamy pewne cnoty, które pomagają nam jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. Cnoty te, jeżeli są zakotwiczone w Bożej Miłości, sprawiają, że dusza staje się bardziej doskonała, bardziej upodobniona do Jezusa Chrystusa. Szatan dobrze wie, że znajduje się na przegranej pozycji ponieważ w Jezusie Chrystusie został pokonany, dlatego nie ma już żadnego dostępu do duszy ludzkiej, jeżeli dusza ta jest zjednoczona z Bogiem.

W jaki sposób możemy dostąpić tego zjednoczenia z Bogiem? Zdobywa się to poprzez modlitwę, która prowadzi do tworzenia przyjacielskiej, oblubieńczej, a w końcu miłosnej relacji z Bogiem. Poza czasem szczególnym, jakim jest modlitwa, powinniśmy w codzienności odnajdywać działanie Boga w naszym życiu, w pracy, w szkole, na zakupach, podczas spotkań z innymi ludźmi. Możemy prosić Boga żeby pokazywał nam, jak On chce działać w moim życiu. Powinniśmy także starać się trwać w Bożej obecności tzn. co jakiś czas przypominać sobie, że obok mnie jest Chrystus, Maryja, Święci… , i, że są po to aby mi pomagać w mojej codzienności.

Patrząc na to, co daje nam Kościół, na Sakramenty, powinniśmy unikać trwania w grzechach ciężkich, poprzez częste korzystanie z sakramentu spowiedzi, powinniśmy często, na ile możemy, spotykać Jezusa na Eucharystii. Są to środki prowadzące do zjednoczonym z Bogiem, a przez to możemy mieć świadomość, że szatan nie będzie miał do nas żadnego dostępu. Zły wie, że nie może zdziałać nic w takiej duszy, a jeszcze wiele mógłby stracić. Żyjąc w łasce uświęcającej, trwając na modlitwie, powierzając swoje życie Bogu, możemy już tu ma ziemi żyć w pełni jako dzieci Boże, pomagając tym samym Bogu prowadzić inne dusze do zbawienia.

br. Mateusz Maria od Miłości Chrystusowej