Jaskinie lwów

W „Pieśni duchowej” święty, chcąc ukazać, czym jest zjednoczenie z Bogiem i jaka jest dusza będąca w zjednoczeniu przywołuje symbol jaskiń pełnych lwów. Są to cnoty, które dusza nabyła w trakcie wędrówki do zjednoczenia z Bogiem.

Jaskinie lwów budzą respekt, strach u innych zwierząt i ludzi, więc można być pewnym, że nic ani nikt nie zmąci ich spokoju. Tak jest też w autentycznym zjednoczeniu z Bogiem. Cnoty są już na tyle ugruntowane i trwałe, że będzie można cieszyć się z ich posiadania i pogłębiania relacji z Bogiem, o ile samemu przez własną bezmyślność człowiek nie narazi się na ich utratę.

br. Tomasz Kozioł OCD

fot. cyfrowe.mnw.art.pl