Jan od Krzyża – doktor codzienności

„Szukaj w każdej rzeczy większej chwały i czci Boga!”
św. Jan od Krzyża

Jak mówią dzisiejsze czytania „Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”. Bóg jest mistrzem ukrywania się pod płaszczem rzeczy zwyczajnych i codzienności. Codzienność to najlepsze narzędzie Pana Boga by nas przybliżać do siebie.  Nie jest to oczywiście tylko teoria, św. Jan Paweł II wynosząc na ołtarze tak wielką ilość osób duchownych zakonnych i świeckich, chciał podkreślić tę prawdę, że uświęcamy się nie gdzie indziej jak właśnie w codzienności. Potwierdza nam to również postać dzisiejszego patrona św. Jana od Krzyża.

Zatrzymajmy się chwilę nad jego bogatym życiem. W okresie dzieciństwa i młodości, głównie w środowisku rodzinnym zdobywa fundamenty wiary katolickiej. Nauka w szkole, podejmowane prace i pielęgnowanie modlitwy, były początkiem rodzenia się w młodym człowieku powołania do całkowitego oddania się Bogu. Po wstąpieniu do zakonu stara się wykorzystać każdą nadarzającą się okazję, do okazania miłości Oblubieńcowi swej duszy – Bogu. W życiu kapłańskim spotkanie św. Teresy od Jezusa, podjęcie dzieła reformy karmelitańskiej, posługa kierownika duchowego, praca pisarska, liczne obowiązki spełniane na rzecz zakonu, oraz okres prześladowania, a szczególnie przełomowe doświadczenie uwięzienia w Toledo, to momenty, w których Bóg przychodzi do Jana bardzo wyraźnie. Pobyt w więzieniu był zasadniczym zwrotem w jego relacji do Boga. Także sam moment śmierci, wymownie upodobnił go do Chrystusa ukrzyżowanego.

Na pewno Świętość jest darem, który wymaga odpowiedzi człowieka poprzez jak najpełniejsze zaangażowanie się w życie, do jakiego zaprasza go Bóg. Wpatrując się dziś w osobę Doktora Mistycznego widzimy, że dzięki szczególnej wierności w odpowiedzi na to zaproszenie doszedł on do szczytów życia duchowego, do którego Bóg pragnie doprowadzić każdego z nas.

o. Grzegorz Tyma OCD