IV dzień nowenny

O mój Chryste Umiłowany... błagam Cię, abyś zajął moje miejsce, tak by życie me było jedynie odblaskiem Twojego życia. Chcę życie spędzić na słuchaniu Ciebie... Chcę być cała pojętna na zrozumienie Ciebie.

św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Święta Elżbieto, głęboko wierząc, że Bóg Ojciec wybrał nas na przybrane dzieci w Jezusie Chrystusie i obdarzył w Nim wszelkim błogosławieństwem, całe swoje życie ześrodkowałaś na Chrystusie. Podkreślałaś, że należąc do Niego, jesteś szczęśliwa. Twoim największym pragnieniem było przyobleczenie się w Niego. Zdawałaś sobie sprawę, że sama tego nie dokonasz. Do ciebie należy jedynie pozwolenie Jezusowi, by zechciał cię przyoblec w siebie. Dlatego prosisz Go, aby wszystkie poruszenia twojej duszy utożsamił ze swoimi poruszeniami, abyś została przez Niego opanowana i On zajął w tobie twoje miejsce, abyś mogła wyłącznie promieniować Jego życiem. Twoje serce zawsze było z Jezusem. On był jego Królem, Oparciem i Przyjacielem. Prosiłaś Go, aby zechciał z twego serca uczynić swe czyste mieszkanie. By to się dokonało, gotowa byłaś znieść wszystko z miłości ku Niemu; chcieć tego, czego On chce, ofiarować Mu swoją wolę, aby stanowiła jedno z Nim, dzielić z Nim Jego Krzyż, każdego dnia coraz bardziej wyrzekać się, aby w tobie wzrastał i był wywyższony Chrystus. Dopomóż, święta Elżbieto, nam i wszystkim, za których modlimy się w tej nowennie, abyśmy za Twoim przykładem postawili Jezusa Chrystusa w centrum naszego życia i przyoblekając się w Niego, stali się do Niego podobni.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
św. Elżbieto od Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami!