IV dzień Kapituły Generalnej

2 września 2021
Troskę o codzienną liturgię [w czasie Kapituły] powierza się kolejno każdej z grup językowych. Dziś przyszła kolej na grupę francuskojęzyczną.  Eucharystii przewodniczył o. Christophe-Marie OCD, przełożony Prowincji Paryskiej. Jego homilia dała nam trzy słowa do refleksji: słuchanie, nawrócenie i komunia. Ten proces synodalny powinien doprowadzić nas do urzeczywistnienia pragnienia Chrystusa: „Aby wszyscy byli jedno”.

Dzisiejszy dzień był skoncentrowany na sprawozdaniu Ojca Generała na temat stanu naszego Zakonu. Poranek został poświęcony przedstawieniu sytuacji Zakonu przez o. Saverio Cannistrà. Po południu kapituła zebrała się w grupach językowych, aby omówić sprawozdanie, a około 17:30 wszyscy zebrali się w sali kapitulnej, aby podjąć dialog z Ojcem Generałem.

Jego raport, bardziej niż spostrzeżeniem, był wyrazem doświadczenia kogoś, kto przez dwanaście lat poświęcał się służbie Zakonowi. Ojciec Saverio podkreślił cztery zmiany zachodzące w Zakonie:

1- Zmierzamy w kierunku Karmelu bardziej apostolskiego, a mniej kontemplacyjnego.

2- Życie wspólnotowe traci swoje centralne miejsce.

3- Formacja naszych młodych współbraci jest bardziej ukierunkowana na kapłaństwo i posługę niż na dojrzewanie zakonne.

4- Różnice między regionami i okręgami wystawiają na ciężką próbę jedność Zakonu.

Po tych uwagach Ojciec Generał przedstawił aktualne wyzwania, przed którymi stoi Zakon i na które musi odpowiedzieć w sposób konkretny, a nie tylko retorycznie: międzykulturowość, formacja, komunia między trzema gałęziami Zakonu.

Pełny raport w czterech wersjach szykownych zamieszczony jest na naszej stronie internetowej: www.carmelitaniscalzi.com

/wersja polska w przygotowaniu/

tłum. o. Andrzej M. Cekiera OCD