5 dzień Kapituły Generalnej

3 września 2021
Dzisiejsza liturgia została powierzona naszym współbraciom mówiącym po angielsku. Ojciec Daniel Chowning, OCD, w swojej homilii przypomniał nam, że relacja z Bogiem jest często porównywana przez Chrystusa do małżeństwa, przestrzeni, w której doświadcza się radości intymności z Bogiem.Takie małżeństwo jest miejscem, w którym otrzymuje się młode wino miłości Bożej. W tym duchu musimy przyjąć wyzwania, które wczoraj postawił ojciec Generał. I musimy zadać sobie pytanie: czym jest nowe wino, które Bóg nam dzisiaj oferuje?

Dziś rano rozpoczęliśmy głosowanie, by wybrać członków dwóch komisji: Komisji ds. rewizji Norm Aplikacyjnych oraz Komisji ds. opracowania dokumentu końcowego Kapituły i przesłania Kapituły Generalnej.

Poranek został następnie poświęcony Sprawozdaniu ekonomicznemu o. Paolo Di Carli, Ekonoma generalnego. Nasze Prawo odnośnie Ekonoma generalnego stwierdza: Konstytucje 227 „Zadaniem Ekonoma generalnego jest administrowanie dobrami Zakonu pod zwierzchnictwem Przełożonego i Definitorium”;  Normy 257 „a) Do Ekonoma generalnego należy zwrócenie się do Prowincji o sprawozdanie dotyczące ich stanu ekonomicznego i przekazanie go Definitorium.  b) Co pół roku Ekonom generalny składa sprawozdanie Definitorium o sytuacji ekonomicznej Zakonu.  c) Z okazji Definitorium Nadzwyczajnego Ekonom generalny składa sprawozdanie z sytuacji ekonomicznej Zakonu.”  Ponieważ jest to dokument wewnętrzny, niestety nie możemy go tutaj opublikować.  Możemy tylko powiedzieć, że ogólnie wyniki są pozytywne, nawet jeśli wpływ pandemii był odczuwalny w ostatnim czasie. Mimo to musimy być ostrożni i rozważni w zarządzaniu naszym majątkiem.

Na koniec sesji przedpołudniowej ojciec Generał przedstawił Kapitule propozycję rewizji roli Wikariusza Zakonu, a także ewentualną zmianę struktury Definitorium (liczba braci, pochodzenie geograficzne, z silnym naciskiem na kompetencje).

Tego popołudnia członkowie Kapituły ponownie zebrali się w grupach językowych, a następnie o 17.30 w sali Kapituły, aby omówić raport ekonomiczny i propozycje Generała.

Tłum. O. Andrzej M. Cekiera OCD, za: www.carmelitaniscalzi.com