II dzień nowenny

Drugie miało uniesione gałęzie, nikt nie mógł ich dosięgnąć, aby zerwać owoc. Tych owoców było zresztą Mało i miały plamki od jakiejś choroby. To skąpstwo, które dając siebie,  boi się ogołocić; sprawia to, że owoc się psuje i spada.

Prawdą jest, że nikt nie żyje dla siebie. Życie każdego ma o tyle sens, ile można podarować z niego innym, ile inni będą mogli z niego zaczerpnąć dla siebie.

Święta Mario od Jezusa Ukrzyżowanego uproś nam u dobrego i Miłosiernego Boga łaskę, by nas ustrzegł przed małostkowością, skąpstwem i wszelkiego rodzaju zachłannością.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…