II dzień nowenny

Zostawiam ci moją wiarę w obecność Boga mieszkającego w naszych duszach, Boga, który jest cały miłością.

św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Święta Elżbieto, od swej Pierwszej Komunii Świętej, kiedy odkryłaś, że Twoje imię Elżbieta oznacza "Dom Boga", głęboko uwierzyłaś, że Bóg mieszka w Tobie jak w małej Hostii. Odtąd świadomie nosiłaś Go w sobie. Dzięki tej Jego obecności nigdy nie byłaś sama. Przypominając nam tę wspaniałą prawdę, pouczałaś nas, że nosimy Boga w sobie, w najgłębszym sanktuarium naszej duszy i nic nam nie przeszkadza być ześrodkowanym na Nim, tak przy każdej okazji, jak i na rozmyślaniu, we śnie i trwając na modlitwie. Tam zawsze Go odnajdujemy, choćbyśmy nawet nie odczuwali Jego obecności. Boga możemy zawsze spotykać w niebie swojej duszy, bo On nigdy nas nie opuszcza. On jest zawsze i wszędzie z nami jako Mocarz, a Jego moc wszystko może. "O jak dobrze mieć Boga tak blisko". Upraszaj, święta Elżbieto, nam i wszystkim, za których modlimy się w tej nowennie, głęboką wiarę w Bożą Obecność w nas. Dopomóż nam wszystkim na Twój wzór pamiętać o Nim, adorować Go: wszystko przeżywać razem z Bogiem Żywym i Obecnym.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
św. Elżbieto od Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami!