I dzień nowenny

3 lipca – pierwszy dzień nowenny

Szukać i znajdować Wolę Bożą

Mój Boże, ponieważ nie jestem godna być Twoją oblubienicą, jak moja siostra, wstąpię w stan małżeński, aby wypełnić Twoją świętą wolę. A więc, proszę Ciebie, daj mi dużo dzieci i żeby wszystkie były Tobie poświecone”

“Nasze uczucia były zawsze nastrojone na jeden ton. On zawsze był moim pocieszycielem i podporą. Ale kiedy przyszły na świat dzieci, nasze ideały trochę uległy zmianie, żyliśmy jedynie dla nich, one były całym naszym szczęściem i szukaliśmy tego szczęścia tylko w nich. Wreszcie nic już dla mnie nie było trudne, świat nie był już dla mnie ciężarem. Jeśli chodzi o mnie, było to dla mnie wielką rekompensatą, pragnęłam mieć dużo dzieci, by je wychować dla nieba.” Z listu do córki Pauliny (4 marca 1877)

Nie jest łatwo rozpoznać wolę Bożą względem nas. Potrzeba, jak mówi św. Paweł, odnowić swój umysł, czyli sposób myślenia. Trzeba zacząć myśleć po Bożemu a nie po ludzku i wybrać to, co dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Święci Ludwiku i Zelio pragnęliście poświęcić się Bogu w życiu zakonnym. Gdy to okazało się niemożliwe, postanowiliście zawrzeć związek małżeński. Chcieliście mieć synów – kapłanów. Mieliście dwóch synów, ale nie było im dane zostać kapłanami. Józefa- Ludwika i Józefa – Jana Chrzciciela Bóg zabrał do siebie krótko po urodzeniu.

 Święci Zelio i Ludwiku Martin uproście u Dobrego Boga łaskę otwartości na wolę Bożą.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Święci Zelio i Ludwiku Martin – módlcie się za nami!