I dzień nowenny

Życie w obecności Bożej

Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły». Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu Pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku. Lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, gdyż w kraju nie padał deszcz. Wówczas Pan skierował do niego to słowo: «Wstań! Idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać, albowiem kazałem tam [pewnej] wdowie, aby cię żywiła. (1 Krl 17,3-9)

Z kazania św. Jana Pawła II:

[Eliasz] był człowiekiem, który poważnie traktował Boga i Jego Przykazania. Był człowiekiem modlitwy i wielkiej ufności, że Bóg skoro powierzył mu te misję, będzie go wspierał swoją mocą i siłą, że Bóg sam przygotuje mu drogę i da siły, by przezwyciężyć wszelakie trudności, jakie napotka na drodze swojego życia. I dlatego wypełnił swoje posłannictwo i swoim życiem i postępowaniem dał Eliasz dowód mocnej wiary w niezachwianą potęgę Słowa Bożego, które jest zawsze skuteczne i zdolne osądzić ludzkie serce i myśli.

Święty proroku Boży Eliaszu uproś nam u dobrego Boga łaskę świadomości życia w obecności Bożej i otwartości na Boże prowadzenie.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Święty proroku Boży Eliaszu – módl się za nami!