I dzień Kapituły

W dniu 18 kwietnia 2023 r. została otwarta XI Zwyczajna Kapituła Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Poprzedził ją dzień skupienia, który poprowadził o. Łukasz Wiśniewski OP, prowincjał dominikanów. W pierwszym dniu obrad Kapituła wybrała sekretarza (o. Piotr Karauda) i rzecznika prasowego (o. Przemysław Pliszczyński).

Odczytano List Ojca Generała do Kapituł. Następnie o. Prowincjał przedstawił sprawozdanie z działalności Prowincji w latach 2020-2023, a o. Jarosław Janocha sprawozdanie ekonomiczne.  Oba sprawozdania zostały zatwierdzone przez Ojców Kapitularnych. Na dzień 19 kwietnia zaplanowano wybór przełożonego prowincjalnego i jego rady.

O. Piotr Karauda OCD
Sekretarz Kapituły