Graniczne progi

Św. Jan od Krzyża analizowaną przez nas 3 strofę „Pieśni duchowej” kończy obrazem - symbolem granicznych progów. Rozumie przez nie opory, bunty, jakie podnosi ciało przeciw duchowi, bo jak zauważa św. Paweł „ciało do czego innego dąży niż duch” i naturalnie tak jak granica stawia opór drodze duchowej. Również te granice musi przejść dusza, zwyciężając wszelkie trudności, z nieugiętą stanowczością i determinacją powalając na ziemię wszelkie dążenia ciała, idąc za tym i pragnąc tego, czego chce duch, by przy jego pomocy poskramiać skłonności ciała i żyć w wolności dzieci Bożych.

br. Tomasz Kozioł OCD