Góry i rozłogi

Za pomocą tych symboli św. Jan od Krzyża przedstawia dynamikę życia duchowego. Droga do Boga wiedzie przez góry, czyli trud zdobywania cnót. Zdobywanie szczytów często odbywa się w znoju, trudzie, pocie i nie zawsze przy sprzyjającej pogodzie. Życie duchowe to nie tylko szczyty cnót i kontemplacji, ale również rozłogi, czyli doliny umartwienia, pokuty i ćwiczeń duchowych, dzięki którym poznaje się prawdę o sobie.

br. Tomasz Kozioł OCD