Ewangelia

„O wiele bardziej pomagały mi się skupić na modlitwie słowa Ewangelii niż jakiekolwiek mądre książki”.

Św. Teresa od Jezusa daje nam dzisiaj bardzo prostą radę. Jeśli pragniesz szybko wejść w skupienie, rozmodlenie. Głębiej poznać Jezusa, dotknąć prawdy o Jego Sercu, przede wszystkim sięgaj po słowa Ewangelii. Tam jest ukryty największy skarb.

Oczywiście jest bardzo wiele cennych i wartościowych książek, do których też warto zajrzeć. Ale nic nigdy nie będzie mogło się zrównać ze słowami Pisma Świętego. Warto do niego sięgać, warto się w nie wsłuchiwać. Wsłuchiwać w słowa Boga, każdego dnia.

o. Paweł Hańczak OCD