Dusze jak anioły…

Niebiosa są stałe i niezniszczalne. Również dusze z natury niebiańskie, są stałe i nie skłaniają się ku pożądaniom czy innym uchybieniom, gdyż w pewnym stopniu upodabniają się do Boga,nie zmieniającego się nigdy. S 105

Bóg nami kieruje, zna nas do głębi, to On nas stworzył abyśmy upodabniali się do Niego dążąc do doskonałości. Poza nami Bóg stworzył też anioły, które są tak jak On nieskazitelne. Pan wiedział, że wszystko co powstało było dobre, dlatego obdarzył ludzi rozumem by panował nad naszą zmysłowością i pożądliwością. Anioły są doskonałe, oczyszczone i oświecone światłem Bożym, ludzie natomiast powinni z dnia na dzień stawać się lepszymi aby być jak one.

Wszystko wymaga od nas wysiłku i pracy, ponieważ domu nie zbuduje się bez fundamentów. Naszym zadaniem jest zmieniać się na lepsze aby budować „swój własny dom”, gdzie fundamentem jest miłość i bycie dobrym. Dopiero wtedy dusza, która nie będzie zatrzymywać się nad pożądliwością, tylko podejmie walkę może upodobnić się do Boga, który nie zmienia się nigdy. Pan Bóg dał każdemu Anioła Stróża, który strzeże nas abyśmy nie upadali i mogli stale wzrastać w łasce i miłości Bożej.

Niech święci Aniołowie strzegą nas przed pokusami, abyśmy tak jak one mogli oglądać Boga i upodabniać się do Niego.

br. Wojciech od Dzieciątka Jezus