Duch Święty

„Dobrą rzeczą jest zawierzać się Duchowi Świętemu”.

Trwamy właśnie w modlitwie nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Św. Teresa uczy nas, by nieustannie zawierzać się Duchowi Świętemu. Prosić Go o światło, o moc, odwagę, pójście za Bogiem.

W pewnym momencie swojego życia św. Teresa od Jezusa przeżywała kryzys wiary, ciemność, wątpliwości, zmęczenie sobą. I wtedy spowiednik poradził jej, by odmawiała codziennie hymn Veni Creator (O Stworzycielu Duchu przyjdź) i zawierzyła swoje życie Bogu. Tak też zrobiła, a owoce tej modlitwy były zadziwiające. Napisze, że przeżyła głębokiego nawrócenie własnego serca. I odtąd już żyła naprawdę cała dla Boga.

o. Paweł Hańczak OCD