Duch Święty

„Duch Święty daje nam ogromne pragnienia”.

Trwamy w czasie nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Modlimy się, by nas prowadził, ukazywał nam drogę, podpowiadał nam wiele rzeczy, odkrywał przed nami prawdę. A św. Teresa powie nam, że Duch Święty przychodząc daje ogromne pragnienia. Pragnienie bycia dla Boga, pragnienie świętości, pragnienie służby, modlitwy i bycia dla innych. Rozpala w sercu ogień, który daje życie, wypala wszelkie niedoskonałości, grzechy i zranienia, po to, by przyjmując Dar, potrafić się nim dzielić. Ale nie jakoś z mozołem i trudem, ale po prostu nowym stylem bycia. Tutaj oczywiście też są zmagania, ich się nie uniknie; ale z żarem w sercu idzie się do przodu, kochając innych. Duch przychodzi, by za naszą zgodą „zawładnąć naszym sercem” – jak mówią święci.

Dlatego też św. Teresa, jak wielu innych, modli się hymnem do Ducha Świętego, by dotknął mocno jej serce, rozpalił je swoją mocą, by żyła już nie dla siebie, ale dla Boga i dla drugiego człowieka. I zachęca nas do pójścia w jej ślady.

o. Paweł Hańczak OCD