Dar Najświętszej Obecności

Myślą i sercem rozpoczęłam nawiedzać Jezusa w tabernakulum w ciągu dnia, a także nocą. Adorowałam go we wszystkich świątyniach świata, w tych zwłaszcza, w których pozostawał najbardziej zapomniany.

Błogosławiona Maria Kandyda od Eucharystii uczy nas trwania w postawie nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu. On zawsze jest w tabernakulach świata. Gdy szukamy obecności Boga, by w niej wciąż trwać, warto kierując się wiarą, nieustannie wędrować do świątyń, gdzie w ciszy jest Najważniejsza Osoba na ziemi pod postacią chleba. Dana jest nie tylko, by Ją spożywać, ale także, by Ją adorować, cieszyć się Jej bliskością.

Nie musimy być fizycznie obecni w kościele. Możemy z każdego miejsca, w którym się znajdujemy, z tęsknotą i miłością podążać przed ołtarz, gdzie przebywa Eucharystyczny Jezus. W ten sposób całe nasze życie stanie się skupione na obecności Najświętszego Sakramentu. On będzie centrum każdej chwili naszego życia. I nigdy już nie pomyślimy, że samotność jest naszą największą udręką.

o. Bartłomiej Józef Kucharski OCD