Czwarty stopień miłości

Kontynuujemy omawianie stopni miłości z poematu „Noc ciemna”. Dziś przyszła kolej na czwarty stopień na schodach miłości. Tutaj dusza wiele cierpi dla Umiłowanego. Ten stan dobrze charakteryzują słowa Oblubienicy z PnP „Jak śmierć – potężna jest miłość”, można dodać czyny robione z miłości dla Oblubieńca; a jej zawziętość mocna jak piekło. Duch na tym stopniu jest tak mocny, że całkowicie obezwładnia ciało, nic sobie z niego nie robiąc. Dusza nie szuka tutaj w niczym upodobania. Nawet w Bogu. Nie prosi Go o żadne łaski, bo uważa, że i tak otrzymała ich za wiele. Chce jedynie zaspokajać pragnienia Boga i oddawać mu przysługi.

Trzeba zaznaczyć, że dusza na tym stopniu szuka wciąż Boga i pragnie dla Niego cierpieć. Bóg na tym stopniu daje jej odczuć również wiele radości i pociechy, obdarowuje wewnętrzną słodyczą. Na tym stopniu dusza jest uwolniona od wszelkich stworzeń. Święty, opisując ten stan duszy, chce zachęcić wszystkich, by dostrzegli i docenili łaski, którymi Bóg ich obdarował, by stały się one motorem do zabiegania we wszystkim o Jego chwałę i cześć.

br. Tomasz Kozioł OCD