Czerna: konferencja – relacja

Konferencja naukowa z okazji 25-lecia kanonizacji św. Rafała Kalinowskiego

Z udziałem senatora prof. Jana Żaryna i dr Adama Buławy, dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w klasztorze karmelitów bosych w Czernej k. Krakowa miała miejsce dzisiaj konferencja naukowa z okazji 25-lecia kanonizacji św. Rafała Józefa Kalinowskiego.

Prof. Żaryn przedstawił wykład pt.”Sytuacja Kościoła katolickiego w zaborze rosyjskim w połowie XIX w.”, a dr Adam Buława „Udział Józefa Kalinowskiego w walkach powstańczych 1863 r. – Poryw serca młodzieńczego, czy miłość do wolnej Ojczyzny”. Ponadto swoje referaty przedstawili: ks. prof. Waldemar Graczyk – dyrektor Instytutu Nauk Historycznych UKSW (Przygotowania w klasztorze czerneńskim do beatyfikacji i kanonizacji o. Rafała Kalinowskiego oraz przebieg uroczystości kanonizacyjnych w świetle kroniki klasztornej), o. prof. Jerzy Gogola OCD z UPJPII w Krakowie (Tematyka listów św. Rafała Kalinowskiego do rodziny), o. dr Stanisław Fudala OCD z Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie (Patriotyzm Józefa Kalinowskiego) i prof. Jolanta M. Marszalska UKSW (W kręgu przyjaciół o. Rafała Kalinowskiego: o. Wacław Nowakowski, ks. Wincenty Smoczyński).

Otwarcia konferencji i powitania przybyłych słuchaczy, gości oraz prelegentów dokonał o. Leszek Stańczewski OCD przeor klasztoru, a o. Tadeusz Florek OCD prowincjał krakowski podziękował na końcu sesji.

Św. Rafał jest wspaniałym przykładem dobrze rozumianego patriotyzmu, wyraźnym świadkiem dobrych relacji ludzkich z wszystkimi i dla naszych czasów nadal aktualnym mimo upływu lat.

Czerna, 3 grudnia 2016

o. Włodzimierz Tochmański OCD