Czas Ducha

Ludzie świeccy i osoby zakonne szukają nowych nabożeństw, a zapominają o nabożeństwie do Ducha Świętego.

Duch Święty jest według św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego wielkim Zapomnianym. Misją jej życia było przypomnienie Kościołowi o Jego uświęcającej wszystko obecności. Jeśli ktoś otwiera się na Niego, wchodzi w głęboką zażyłość z Jezusem i Bogiem Ojcem. Bez Ducha Świętego nie ma żywej relacji z Boskimi Osobami.

Mała Arabka jednoznacznie stwierdza, że jest On najważniejszym Darem dla każdego chrześcijanina. Głównym elementem nabożeństwa do Ducha Świętego według niej jest comiesięczna Msza Święta sprawowana ku Jego czci. Każdy kapłan powinien taką Eucharystię odprawić. Intuicja Małej Arabki inspiruje współczesny Kościół, który według Soboru Watykańskiego II przeżywa czas nowej Pięćdziesiątnicy.

o. Bartłomiej Józef Kucharski OCD