Cud do beatyfikacji siostry Eliaszy od św. Klemensa

Cuda przedłożone Stolicy Apostolskiej i kanonicznie zatwierdzone do gloryfikacji najnowszych Świętych i Błogosławionych Karmelu Terezjańskiego

o. Szczepan Praśkiewicz OCD

Cud do beatyfikacji siostry Eliaszy od św. Klemensa (Teodory Fracasso)

Spośród wielu nadzwyczajnych łask, uzdrowień duchowych i fizycznych, w procesie beatyfikacyjnym S. Eliaszy od św. Klemensa został wybrany i przedłożony do kanonicznego badania przypadek nagłego i niewytłumaczalnego naukowo uzdrowienia 57-letniego mężczyzny Pietro Milano z choroby nadciśnienia tętniczego, na którą cierpiał od dziesięciu lat. Dnia 4 lutego 2002 r. doświadczył szczególnego kryzysu zdrowia: poczuł silne bóle głowy, którym towarzyszyły wymioty i stan dużego osłabienia, doprowadzający do zemdlenia. Przewieziony niezwłocznie do najbliższego szpitala w miasteczku Acquaviva delle Fonti nieopodal Bari, gdzie po wykonaniu tomografii zdiagnozowano wylew wewnętrzny arterii prowadzącej do mózgu na wysokości szyi. Po udzieleniu pierwszej pomocy postanowiono skierować pacjenta do specjalistycznego szpitala w Taranto, gdzie niestety nastąpiło znaczne pogorszenie jego stanu zdrowia. Przyczyną był kolejny rozległy wylew krwi do mózgu, powodujący popadnięcie chorego w stan nieprzytomności. Poddano go reanimacji, jednak bezskutecznie. Stało się to o godz. 1.30 w nocy z 9 na 10 lutego. Lekarze wróżyli najgorsze (1). Wtenczas małżonka chorego zaczęła wzywać Bożej pomocy i poprosiła o modlitwę Siostry Karmelitanki Bose z klasztoru p.w. św. Józefa w Bari, gdzie rano została odprawiona o zdrowie chorego Msza św. i modlono się w jego intencji przy relikwiach Służebnicy Bożej. Maleńkim relikwiarzem z jej włosami dotknięto też głowy pacjenta i stan jego zdrowia nieoczekiwanie polepszył się tego samego dnia. Chory odzyskał przytomność i pozostawał wybudzony. Czuł się coraz lepiej, jednak pozostawały negatywne konsekwencje wylewu, jak np. “podwójne widzenie”. Postanowiono więc podać go operacji i w tym celu w dniu 12 lutego został przewieziony do Polikliniki “Gemelli” w Rzymie. Podczas rutynowych badań po przybyciu do polikliniki okazało się, że operacja jest zbyteczna, bo wszelkie komplikacje poudarowe ustąpiły. Po kilku dniach obserwacji i wzmocnienia organizmu, w dniu 22 lutego pacjent powrócił do domu w pełni sił (2).

W 2004 r. przeprowadzono w Kurii Arcybiskupiej w Bari dochodzenie diecezjalne w sprawie domniemanego cudu, którego ważność potwierdziła Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych dekretem z 1 października tego samego roku.

Już 10 grudnia na temat cudu wypowiedzieli się lekarze, członkowie Konsulty Medycznej przy Kongregacji, którzy stwierdzili niewytłumaczalność wydarzenia według wiedzy lekarskiej. Z kolei konsultorzy teolodzy, zgromadzeni na kongresie w dniu 7 lutego 2005 r., wykazali związek pomiędzy wezwaniem wstawiennictwa Służebnicy Bożej i uzdrowieniem i wypowiedzieli się, że to właśnie jej wstawiennictwu należy przypisać wyproszony cud. Takiego samego zdania byli kardynałowie i biskupi, obradujący 15 marca.

Dekret o cudzie dnia 19 grudnia 2005 r. zatwierdził Ojciec Święty Benedykt XVI (3). W jego imieniu Służebnicę Bożą s. Eliaszę od św. Klemensa, dnia 19 marca 2006 r., beatyfikował w katedrze w Bari kard. José Saraiva Martins, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.


(1) La inspiegabile guarigione. Intervista (…) al presidente della Consulta Medica della Cogregazione dei Santi, w Nelmese (Bari), 2006, nr 2, s. 13-14.
(2) Intervista in esclusiva alla Madre Priora delle Carmelitane Scalze, w Nelmese (Bari), 2006, nr 2, s. 5.
(3) Acta Apostolicae Sedis, 98 (2006) 161-163.