Cierpiący i Zmartwychwstały

„Jeśli czujesz się radosna, patrz na Zmartwychwstałego”.

Trwamy w Wielkim Tygodniu, przed nami całe Triduum Paschalne oraz czas Zmartwychwstania. Św. Teresa radzi nam, by dostosować modlitwę do swoich przeżyć i odczuć. Jeśli jesteśmy smutni, przeżywamy cierpienie, ból i smutek, wtedy patrzmy i zawierzajmy się Jezusowi Cierpiącemu. Temu, który oddał za nas swoje życie na Krzyżu. Jeśli natomiast przeżywamy właśnie radość i szczęście, patrzmy na Zmartwychwstałego.

Bóg chciałby byśmy nie udawali kogoś na modlitwie, abyśmy byli naprawdę sobą, abyśmy modlili się także naszymi uczuciami i stanami wewnętrznymi. I abyśmy łączyli nasze serca z Jezusem Ukrzyżowanym oraz z Jezusem, który Zmartwychwstaje i zwycięża śmierć.

o. Paweł Hańczak OCD