Chrystus ukrzyżowany św. Jana od Krzyża

Chrystus narysowany przez świętego Jana od Krzyża jest owocem nie tylko zdolności artystycznych, ale przede wszystkim owocem niezwykłego przeżycia mistycznego. Dokonał przewrotu w historii sztuki i poglądach teologicznych na Ukrzyżowanego. Naszkicowany przez wielkiego mistyka stanowi źródło inspiracji malarskich dla wielu artystów.

Oryginał znajduje się w klasztorze Wcielenia w Awili.