Boże Ciało w Poznaniu

Rokrocznie od wieków w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wyrusza w Poznaniu procesja eucharystyczna z kościoła Bożego Ciała przechodząc ulicami miasta w kierunku Ostrowa Tumskiego, by zakończyć swą drogę w Katedrze. Zadecydowało o tym pewne wydarzenie z 15 sierpnia 1399 r., kiedy to na błoniach poznańskich nad Wartą pewien pasterz zauważył, że bydło klęka, patrzy w górę i adoruje unoszące się niby białe motyle – Trzy Hostie. Z czasem stanął w tym miejscu drewniany kościółek, a następnie sanktuarium Bożego Ciała, nad którym opiekę powierzono Karmelitom.

Podanie

Jest rok 1399. Żydzi zaintrygowani katolicką procesją Bożego Ciała i ciekawi prawdziwości Krwi i Ciała w białym chlebie namówili ubogą wdowę, chrześcijankę, aby dla nich wykradła trzy Hostie. Pierwsza próba nie udała się – kiedy chciała wziąć konsekrowane Hostie z tabernakulum w kościele Dominikanów padła zemdlona (na ratunek pospieszyła obecna przy tym jej córka). Kolejna próba powiodła się i zabrawszy trzy Hostie przekazała je Żydom. Ci zanieśli je do piwnicy i tam rzuciwszy je na stół poczęli kłuć i przebijać nożami. Tryskająca krew zalała cały stół, a kilka kropel padło na stojącą obok niewidomą Żydówkę, która natychmiast przejrzała na oczy. Przerażeni tym faktem sprawcy postanowili zatopić udręczone Hostie w studzience, lecz te w cudowny sposób wciąż wypływały na powierzchnię wody. Wzięli je więc i wynieśli poza miasto zakopując na błoniach. Po drodze nastąpiło jeszcze kilka cudownych uzdrowień. Świadkiem tego był jeden z pasterzy, ale nikt nie chciał mu wierzyć, dopiero unoszące się nad ziemią i adorowane przez bydło Trzy Hostie otworzyły oczy niedowiarkom. W procesji z biskupem przeniesiono cudowne Hostie do kościoła, lecz one wracały na błonia. Wtedy wszyscy odczytali to jako znak, iż tu chcą one pozostać. Dla nich biskup Wojciech Jastrzębiec wzniósł tymczasową drewnianą kaplicę.

Karmel

Opiekę nad Hostiami powierzono Karmelitom, dla których w 1406 r. sam król Władysław Jagiełło, usłyszawszy o tym cudzie eucharystycznym począł wznosić klasztor i świątynię. Najstarsze jest prezbiterium z pięknymi maswerkami (czyli ażurowymi, kamiennymi wypełnieniami okien). Później założono trójnawowy korpus, a na koniec dobudowano kaplicę MB Szkaplerznej. Okazałe wnętrze świątyni daje wrażenie pewnej surowości, co spowodowane jest niestety nękającymi dosyć często kościół powodziami, wojnami i nie zawsze szczęśliwymi restauracjami. Ogromne wrażenie robi ołtarz główny o barokowej kompozycji z osadzonym pośrodku obrazem Ostatniej Wieczerzy oraz umieszczonym nad nim witrażem przedstawiającym Trzy Hostie. Po bokach pośród kolumn postaci Mojżesza i Aarona oraz świętych Karmelu. Mimo, że Karmelici zostali usunięci z kościoła podczas zaborów to jednak pozostało wiele ciekawych obrazów i malowideł nawiązujących do tradycji karmelitańskiej. Na sklepieniu nawy głównej widnieją malowidła: MB Szkaplerznej (w typie MB Opieki, rozpościerającej swój płaszcz nad zebranymi zakonnikami i innymi osobami związanymi ze szkaplerzem), św. proroka Eliasza, św. Józefa. Podobnie i na balustradzie chóru muzycznego – jakoby galeria świętych i błogosławionych Karmelitanek. W zakrystii cenne malowidła Władysława Jagiełły odzianego w ozdobny szkaplerz na wierzchniej szacie i jego małżonki św. Jadwigi. No i w końcu kaplica poświęcona MB Szkaplerznej z łaskami słynącym obrazem (kopia MB Piaskowej, z kościoła Karmelitów w Krakowie) wyeksponowanym w zdobnym królewskim baldachimie podtrzymywanym przez anioły. Wystrój kaplicy wskazuje, że pierwotnie to tu czczone były cudowne Hostie, bowiem malowidła na suficie ukazują różnorakie cuda za przyczyną Ciała i Krwi Pana Jezusa.

Sanktuarium

Największą świętość sanktuarium, relikwie Trzech Hostii, przechowywano do początków XX w. w monstrancji ufundowanej przez króla Władysława Jagiełłę (ok. 1400 r.). Wysoka, wieżyczkowa wzbogacona na stopie herbami Korony (Orzeł) i Litwy (Pogoń) jest najstarszą monstrancją na ziemiach polskich i dlatego trafiła do muzeum. Teraz cenne relikwie przechowywane są w innej promienistej monstrancji osadzone w stópce, z którą wyruszają rokrocznie w centralnej miejskiej procesji na Boże Ciało. Sanktuarium od wieków nawiedzało i nawiedza wiele osób pragnących zobaczyć pierwszy w Polsce cud eucharystyczny i pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem w taki sposób ukazujący żywą obecność Chrystusa pośród nas w znaku swojego prawdziwego Ciała i Krwi. Pośrodku nawy głównej w transepcie (skrzyżowanie) znajduje się konfesja nawiązująca do wydarzenia z 1399 r. – pod ołtarzem-baldachimem zobaczyć można XVIII w. rzeźby trzech Żydów chcących utopić Trzy Hostie w studzience. Nad ołtarzem kompozycja czterech metaloplastyk ilustrująca historię kultu poznańskiego Bożego Ciała.

o. Paweł Ferko OCD


Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.