Bóg troszczy się o nas

„Bóg troszczy się o nas bardziej niż my sami o siebie”.

Często tak jest w naszym życiu, że martwimy albo troszczymy się o wiele spraw. I jest do jakiegoś stopnia, jeśli nie ma w tym przesady, rzeczą dobrą. Ale warto o czymś pamiętać. O prawdzie, o której często zapominamy. Św. Teresa powie nam, że On zawczasu troszczy się o nas oraz troszczy się i martwi w sposób nieporównywalnie większy niż my o samych siebie.

Dobrze byłoby o tej prawdzie pamiętać. Bo wtedy możemy być bardziej spokojni, bardziej bezpieczni – wierząc i często doświadczając tego, że On jest blisko, że On się nami nieustannie opiekuje.

o. Paweł Hańczak OCD