Błogosławiony dar milczenia

Jednym z aspektów współczesnego życia jest wszechogarniający hałas. Wciąż poddani jesteśmy licznym dźwiękom, które wprowadzają w nasze wnętrze nieporządek i rozgardiasz.

Cywilizacja, w której żyjemy jest głęboko dotknięta chorobą braku milczenia. Wobec tych groźnych objawów Mała Arabka jawi się jako ta, która potrafi dać nam skuteczną pomoc w powrocie do ciszy.

„Jeśli zachowujecie milczenie, Bóg was zachowa.
Skąd to się bierze, że jagniątko słabnie? To dlatego, że nie zachowuje milczenia.
Milczenie to dziewictwo, a my ślubowałyśmy milczenie…
Jeśli zachowujecie pamięć na obecność Bożą, Pan was zachowa. Ale jeśli nie zachowujecie milczenia, On nie zachowa waszej duszy…
Jeśli je zachowujecie, zachowujecie pokorę, łagodność, posłuszeństwo i cierpliwość… Nie zniechęcajcie się, ale rozpoczynajcie.
Pan mówi: “Szanujcie milczenie. Nie musicie myśleć o piciu i o jedzeniu. Wszystko przewiduję, proszę tylko o jedno: Myślcie o Mnie, a Ja będę o was myśleć”.
Jeśli wy czuwacie, On będzie czuwał…” 

Zachować milczenie, to ufać w moc Boga, który o wszystko zatroszczy się dla nas. Jest to błogosławiona praktyka łagodności i pokornego oddania się Stwórcy, to wreszcie trwanie w Bożej obecności. Mała Arabka jest mistrzynią w myśleniu o Bogu. Nie było kwadransa, by o Nim zapomniała, wznosiła swoje serce ku górze, przyzywając imienia Jezus lub wołając do Ducha Świętego by zstąpił i wlał do jej duszy upragniony pokój. Chce nas tego nauczyć.

Myśleć o Bogu w czasie jazdy samochodem, w tramwaju czy samolocie. Wtedy gdy sprzątamy mieszkanie lub gotujemy obiad. Nie ma żadnej przeszkody, by praktykować trwanie w bliskości Boga.

„Jezus dał mi pięć rad praktycznych odnośnie milczenia:

  1. Mija dzień, mija noc bez hałasu, mijają w milczeniu. Wy także zachowujcie milczenie; przejdźcie przez ziemie w milczeniu, by odnaleźć radość w niebie.
  2. Kiedy woda wypływa ze źródła, to bez hałasu, bez zakłóceń; płynie potem cicho. Tak oto ćwiczcie się w milczeniu.
  3. Kiedy wsadza się w ziemię trawy, rośliny, krzewy różane, one poddają się w milczeniu, rosną w milczeniu, rozlewają woń w milczeniu; opadają, umierają w milczeniu, wszystko czynią w milczeniu. Czyńcie podobnie.
  4. Winogrona pozwalają się zerwać w milczeniu; pozwalają się wrzucić do prasy i zmiażdżyć w milczeniu; wtedy wino jest słodkie. Dobry owoc staje się słodkim przez milczenie. Ćwiczcie się w milczeniu.
  5. Naśladujcie drzewo: pozwala, by go ścięto w milczeniu; pozwala w milczeniu, by go pomalowano na kolor, jaki się komuś podoba; pozwala się spalić w milczeniu. Pozwólcie się upokorzyć w milczeniu; pracujcie, znoście cierpienie, wszystko czyńcie w milczeniu. Milczenie zachowuje na niebo”.

Milczenie zachowuje na niebo…jest bramą, przez którą możemy wejść do królestwa, gdzie na tronie zasiada Boskie Słowo wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Takiej nagrody za wierne praktykowanie milczenia możemy się spodziewać. Wraz z Małą Arabką kształtujmy w sobie postawę głębokiego wyciszenia.

o. Bartłomiej Józef Kucharski OCD