Biblijne wezwania do Świętych Karmelu

Poza okresem Wielkiego Postu

P. Usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiących:
W. “Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego”.

P. I rzekli powtórnie:
W. “Alleluja!”.

P. Dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc:
W. “Amen, Alleluja”.

P. I wyszedł głos od tronu, mówiący:
W. “Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy”. (por. Ap 19, 1-5)

W okresie Wielkiego Postu

P. Ujrzałem stojącego Baranka, jakby zabitego. A czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Nim, i taką nową pieśń śpiewają:
W. “Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu”.

P. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, stojący przed tronem i Barankiem. I głosem donośnym tak wołają:
W. “Zbawienie u Boga zasiadającego na tronie i u Baranka”.

P. A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
W. “To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili”.

P. A wszelkie stworzenie usłyszałem, jak mówiło:
W. “Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Amen”. (por. Ap 5,6-14; 7,9-14)


P. Święta Maryjo, Królowo Karmelu,
W. Módl się za nami.

P. Święty Eliaszu, Proroku Karmelu,
W. Módl się za nami.

P. Święty Józefie, Opiekunie Karmelu,
W. Módl się za nami.

P. Święta Tereso od Jezusa, Mistrzyni Karmelu,
W. Módl się za nami.

P. Święty Janie od Krzyża, Przewodniku Karmelu,
W. Módl się za nami.

P. Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,
W. Módl się za nami.

P. Święta Tereso Małgorzato od Najświętszego Serca Jezusa,
W. Módl się za nami.

P. Święty Rafale od św. Józefa,
W. Módl się za nami.

P. Święta Tereso od Jezusa (z Los Andes),
W. Módl się za nami.

P. Święta Tereso Benedykta od Krzyża,
W. Módl się za nami.

P. Błogosławiony Alfonsie Mario od Ducha Świętego,
W. Módl się za nami.

P. Wszyscy Święci i Święte Karmelu,
W. Módlcie się za nami.