Bestia apokaliptyczna o siedmiu głowach

Ciągłym bojowaniem jest życie człowieka na ziemi”, te słowa z księgi Hioba dobrze oddają istotę tego symboli z II Księgi “Drogi na Górę Karmel”. Te niebezpieczeństwa i przeciwności, przeciw którym trzeba toczyć walkę na każdym etapie życia duchowego, to siedem głów apokaliptycznej bestii. Jak zaznacza św. Jan od Krzyża nie wystarczy odciąć pierwszej, drugiej, czy nawet trzeciej głowy tej bestii, ale siedem, czyli wszystkie.

Św. Jan od Krzyża wie, że nie jest to proste, ale obiecuje, że jeśli dusza dzielnie będzie się przeciwstawiać wszelkim zakusom i zwyciężać osiągnie siódmą komnatę, czyli siódmy doskonały stopień miłości. Jest to możliwe, bo przed nami dokonali tego święci, którzy za cenę trudów, cierpień i walki osiągnęli wreszcie wieczną szczęśliwość.

br. Tomasz Kozioł OCD