Argentyńskie Lourdes

Niedaleko od Cordoby – 35 km na południe – leży miasteczko Alta Gracia (ok. 50.000 mieszkańców), które zyskało miano „argentyńskiego Lourdes”, dzięki pielgrzymom przybywającym tu tłumnie (200 000 na samo tylko święto! – odpust Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego), aby przy replice „Groty Massabielskiej” podziękować Maryi za wszelkie łaski i poprosić o opiekę. Tego roku mija dokładnie 100 lat !, jak powstało to miejsce szczególnego kultu maryjnego w Argentynie, w Archidiecezji Cordoba – Sanktuarium MB z Lourdes oddanego pod opiekę karmelitom bosym od samego początku.

La Gruta

La Gruta (czyli Grota) – to oficjalna nazwa tego świętego miejsca (i tak oznaczonego na znakach strzałkach w okolicach Alta Gracia), które swój początek bierze w marcu 1917 r. z inicjatywy dwóch pobożnych niewiast: Guillerminy Rodriguez Achával Goyena i Delfiny Bunge de Galvez (żona pisarza Manuela Galvez). Idąc za porywem serca i natchnieniem Ducha św. zapragnęły szerzyć kult MB z Lourdes (która ukazała się prostej dziewczynie Bernadetcie Soubirous we Francji w 1858 r.) w swej rodzinnej ziemi w Argentynie. Z Hiszpanii zostali sprowadzeni karmelici bosi znani z maryjnego charyzmatu i im bp Cordoby powierzył opiekę nad mającym powstać sanktuarium (o. Rafałowi od św. Teresy od Jezusa). Podarowany teren (ponad 6 hektarów) leśno-pagórkowato-skalisty stwarzał do tego doskonałe warunki. Jedna z naturalnych grot (nieco powiększona) stała się repliką francuskiej Groty Massabielskiej z figurami Matki Bożej i św. Bernadetty autorstwa rzeźbiarza Hectora Rochy. Dla modlitwy ustawiono klęczniki i ławki (na 400 osób), a dla mszy św. polowy ołtarz. W innym miejscy na wzgórzu rozlokowano stacje Drogi Krzyżowej oraz ławki dla medytacji i odpoczynku. Z czasem powstaje również kościół dla przyjęcia pielgrzymów.

Kościół

W roku 1922 powstaje Komitet budowy kościoła na potrzeby wiernych. Dwa lata później zostaje położony kamień węgielny pod świątynię zaprojektowaną w stylu kolonialnym przez architekta dr Jorge Bunge. W 1927 r. odbyła się uroczystość konsekracji kościoła, której dokonał bp Cordoby, Jose Anselmo Luque. Pod kościołem urządzono sklepik z dewocjonaliami i restaurację dla pielgrzymów. W niszy prezbiterium stanowiącej ołtarz główny stanęła figura na wzór MB z Lourdes. W latach 1941-42 wnętrze kościoła otrzymało piękne malowidła z motywami maryjnymi (nawiązanie m. in. do objawień w Lourdes) oraz karmelitańskimi (przede wszystkim święci Karmelu), których autorem jest Antonio Carlos Camilloni Pedone. Obok figury Matki Bożej w ołtarzu głównym stanęły figurki św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża.

Cud

11 sierpnia 2011 r. została zabrana z kościoła figura Matki Bożej i oddana do renowacji, i jakież było zdziwienie ojca, który zamykał kościół, kiedy zobaczył, że w niszy w miejscu gdzie była figura Maryi nadal widniej Jej postać. Nie jest to malowidło na ścianie niszy, raczej przypomina hologram (jest w trójwymiarze), widać go z daleka, a podejdziesz blisko jakby zanika… I trwa to zjawisko po dziś dzień. Poddawane badaniom nie da się wytłumaczyć naukowo… To cudowne wydarzenie jeszcze bardziej spotęgowało napływ pielgrzymów, turystów i ciekawskich. Przez wiele lat posługiwał w tym sanktuarium o. Emilian Bojko, karmelita bosy rodem z Podkarpacia.

o. Paweł Ferko OCD


Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.