9 stycznia 2017

Poniedziałek – dzień powszedni lub św. Andrzeja Corsini, biskupa (naszego zakonu), wspomnienie dowolne

Jezus żyje w głębi twojej duszy. Ważne, „byśmy przyzwyczajali się rozmawiać z Nim bez słów, bo On, będąc w nas, wszystko rozumie” (D 29, 5). „Oblubieniec nigdy swoich oblubienic z oka nie spuszcza” (D 26, 3). „[…] lepiej spokojnie stanąć przy boku cierpiącego Pana, uspokoiwszy rozum albo tak go tylko może zajmując, by patrzył na Tego, który spogląda na Niego, towarzyszył Mu, przedstawiał Jemu swoje prośby i z głębokim upokorzeniem cieszył się Jego obecnością, pamiętając przy tym na swoją niskość, iż nie jest godzien tak z Nim i przy Nim pozostawać” (Ż 13, 22). Odpocznij pod Jego miłującym cię wzrokiem i pozwól Mu się umiłować.

o. Wilfrid Stinissen OCD, „Ukryci w miłości”, WKB 2016, s. 49


Odeszli do Boga w Karmelu

1930 † br. Symforian od MB Ostrobramskiej (Kaczerewski), nowicjusz
2016 † o. Jan od Krzyża (Wysokiński)