8 stycznia

Boże, ja wybieram wszystko! Nie chcę być połowicznie świętą. Nie lękam się cierpieć dla Ciebie. Boję się tylko, abym nie zachowywała swojej woli. Weź ją, bo ja wybieram wszystko, czego Ty chcesz!
św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Jeśli pragniesz żyć wiarą dojrzałą, musisz zgodzić się na do­świadczenie, które nazywamy duchowym wyborem. Może ono wystąpić w życiu wiele razy. Przyczynią się do niego zmiany w twoim rodzinnym czy zawodowym środo­wi­sku, osobiste dojrzewanie, a także poważniejsze kryzysy wiary. Wiosnę twego życia przerywać będą co jakiś czas okresy zimy, przynosząc ze sobą pozorne obumieranie, pozorną śmierć. Ale przyniosą jednocześnie bezcenny dar – przebudzenie, możliwość wejścia na wła­ści­wsze drogi myślenia i rozwoju. Może się bowiem zdarzyć, że już zastygłeś i zadomowiłeś się w tym, co wokół siebie zorganizowałeś, stając się oziębłym lub letnim, połowicznym w podążaniu za Chrystusem. Ten wymóg nieustannego wybierania w niełatwych sytuacjach codziennego życia Bóg ukazuje jako podstawowe doświadczenie ludzkiej egzy­stencji: ”Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze po­tom­stwo, miłując Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie” (Pwt 30, 19-20).


Odszedł do Boga w Karmelu

1931 † br. Dionizy od św. Jana Kantego (Cichoń)