6 marca

Wygodnictwo i modlitwa nie mogą chodzić w parze.
św. Teresa od Jezusa

W tradycji Ojców Kościoła możemy odnaleźć porównanie, że modlitwa i praca to para wioseł. Gdy porusza się je rytmicznie, razem sprawiają, że łódź płynie do przodu. Odrzucenie jednego z nich spowoduje kręcenie się łodzi w koło. Podobnie rzecz ma się z modlitwą i ascezą. Ta ostatnia oznacza porządkowanie pragnień, idei, dążeń. Łódź modlitwy nie popłynie, jeśli podejmujący ją zaniedba pracę nad sobą i odda się lenistwu. Modlitwa rozwija się w takim stopniu, w jakim kształtuje się duchowy organizm człowieka. Im bardziej ktoś zaangażowany jest w relację z Chrystusem, tym piękniejsza i prawdziwsza jest modlitwa. Święta Teresa od Jezusa ostrzega nas, że tam, gdzie bujnie rozrasta się wygodnictwo, nie ma szans na modlitwę. Wygodnictwo i modlitwa nie mogą chodzić w parze. Wygodnictwo nie rozumie wymagań modlitwy i ich nie podejmuje. Modlitwa natomiast ”dusi się” w atmosferze wygodnictwa, które jest dla niej przestrzenią bez tlenu.


Odszedł do Boga w Karmelu

1916 † br. Piotr od św. Pawła (Kuśnierz)