6 kwietnia

Istotą Boga jest miłość. Tu milknie metafizyka. Zaczyna się jakiś udział w mądrości Boga, w Jego prostym spojrzeniu, jakim obejmuje siebie i wszystko, co stworzone.
św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

Gdy Bóg mówi, że cię kocha, znaczy to, że cię chce całym sobą i na zawsze. Jego ”kocham cię” nie ustaje nawet wówczas, gdy ty zawodzisz i słabnie twoja wiara w Jego miłość. ”Kocham cię” wypowiedziane przez wiecznego Boga jest wiecznym kochaniem. W Jego Sercu nie ma ”kochałem cię” lub ”będę cię kochał”. Tam jest wieczne ”miłuję cię”, które się nie zmienia i nie ustaje. Bóg kocha człowieka w każdej okoliczności jego życia. Ustami proroka Izajasza mówi o tym sama Boża Mądrość. To jedno z Jej najbardziej zachwycających wyznań: ”Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju” (Iz 54, 10). Ustępowanie gór i chwianie się pagórków to obraz sytuacji, które wstrząsają życiem człowieka. Żadna z nich, ani nawet wszystkie razem, nie są w stanie zerwać prawdziwej miłości.