5 grudnia

Byłam zawsze daleka od mniemania, że granice widzialnego Kościoła mogą wiązać miłosierdzie Boże. Bóg jest Prawdą. Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.
św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

Ze swoim dociekliwym umysłem filozofa święta Teresa Benedykta od Krzyża zapisuje bogate strony karmelitańskiej historii, duchowości i męczeństwa. Ta niestrudzona poszukiwaczka przemierzy różne okresy życia – żydowskiego dziecka, niewierzącej nastolatki, dziewczyny poszukującej, filozofa, neofity, wreszcie karmelitanki bosej – by zakończyć je męczeństwem w oświęcimskim obozie zagłady, z miłości do odnalezionej Prawdy i za swój naród. W jednym z listów napisze: ”Niebo nikomu niczego nie zabiera, by go nie nagrodzić bez miary. Ten, kto przylgnął do Chrystusa, przetrzyma i przetrwa nawet ciemną noc subiektywnego oddalenia od Boga i strasznego opuszczenia. Może przez jego cierpienia zechce Boska opatrzność uwolnić kogoś, kto jest rzeczywiście spętany grzechem. Dlatego nawet i wtedy, i właśnie wtedy, choćby w najciemniejszej nocy: Bądź wola Twoja!”.


Odszedł do Boga w Karmelu

1941 † o. Franciszek od Nawiedzenia NMP (Kozicki)