Nominacja o. Alberta Wacha


W dniach 6-9 października 2021 r. odbyło się w Domu Generalnym w Rzymie, pierwsze po Kapitule naszego Zakonu, zebranie Definitorium Generalnego. Ojciec Generał, pośród licznych nominacji, mianował przełożonym międzynarodowej wspólnoty „Teresianum” w Rzymie, na kolejną trzyletnią kadencję, o. Alberta Wacha z naszej Krakowskiej Prowincji. Ciesząc się tą decyzją życzymy o. Albertowi sił i Bożej łaski do tej ważnej posługi!