Spotkanie kleryków obydwu karmelitańskich Prowincji


W dniach od 28 do 30 września 2021 roku w naszym wadowickim domu rekolekcyjnym odbyło się spotkanie karmelitańskich kleryków obu polskich prowincji. Radosny czas wspólnoty rozpoczęliśmy Mszą Świętą połączoną z jutrznią pod przewodnictwem o. Sergiusza Nizińskiego – magistra studentów prowincji warszawskiej.

Pierwszy formacyjny dzień spotkania poświęcony był problemowi uzależnień, wysłuchaliśmy dwóch wykładów dotyczących psychologii uzależnień w ogóle, oraz coraz powszechniejszemu problemowi uzależnienia od internetu i technologii. Po południu braliśmy udział w warsztatach na których zdobytą wcześniej wiedzę mogliśmy wykorzystać w praktyce. Dzień zakończyliśmy braterską agapą – czasem budowania relacji.

Drugi dzień spotkania był dniem wielkiej rekreacji. Porannej Mszy Świętej przewodniczył o. Piotr Jackowski prowincjał krakowskiej prowincji karmelitów bosych. Po szybkim śniadaniu, wyjechaliśmy do Zakopanego, aby wspólnie wyruszyć na górski szlak. Wspaniała pogoda pozwoliła na podziwianie górskich krajobrazów i około godziny 14 prawie wszyscy zameldowaliśmy się na szczycie Kasprowego Wierchu. Dzień zakończyliśmy wspólną kolacją, na której królowała włoska pizza.

W dniu wyjazdu porannej Mszy Świętej przewodniczył magister krakowskiego studentatu o. Grzegorz Tyma. Po śniadaniu rozpoczęły się pożegnania. Około godziny 10 ruszyliśmy w drogę powrotną do Krakowa. Już nie możemy się doczekać następnego spotkania, które jednak odbędzie się dopiero za trzy lata.

bracia klerycy

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.